بیانیه هیئت داوران استنداپ کمدی

در جهان کنونی  که دنیای مجازی با پیشرفت روز افزون مرزها را از بین برده بطوریکه هر فردی با هر سلیقه و گرایشی می تواند نظر و هنر خود را به اشتراک بگذارد استفاده و بهره بردن از این موهبت امری طبیعی و شاید الزامی است. ظهور نابهنگام ویروس کرونا که کل دنیا را درنوردیده و تمامی افراد دنیا را درگیر خود نموده باعث به وجود امدن زمینه های برخوردی مشترک برای رفع بلا شده و لزوم فرهنگ سازی را بیش از پیش طلب می نماید که جشنواره های مجازی با ویژگی  های همه گیر بودنش می تواند باعث و بانی این فرهنگ سازی گردد. ئر کنار این مهم حفظ روحیه جمعی و امید به زندگی نیز باید در اولویت این فرهنگ سازی در برخورد با کرونا باشد. جشنواره مجازی فیلم کوتاه و استنداپ کمدی تبریز بهانه ای شد تا بتوانیم با نقد اصول مغایر با فرهنگ که در جامععه رشد پیدا کرده برای ایجاد  بستر فرهنگی مطلوب تلاش نماییم. هیئت داوران بخش استنداپ کمدی جشنواره  با در نظر گرفتن این دو نکته که متن استند پ نیاز به متلک شوخی های توسط کمدین برای خود داشته و همچنین بایستی از اغراق بیش از حد در اجرا که باعث باورناپذیری آن می گردد پرهیز گردد جایزه خود را به استنداپ کمدی ق مثل قرنطینه با اجرای اقای بهزاد دانش تقدیم می دارد.

با تشکر

هیئت داوران: اصغر نوری/ علی ضیایی/ رامین ریاضی