مجنمع آموزشی سینما تئاتر شکلک ارک برگزار می کند

دوره داستان نویسی ویژه کودکان

اهداف آموزشی:

  • رشد و پرورش استعداد کودک

  • پرورش قوه تخیلی کودک

  • تقویت دستور زبان،واژه ها، جمله بندی درست، استفاده از علائم نگارشی

  • نظم یافتن قدرت تفکر و منطق

  • افزایش مهارت خلاصه نویسی (پرورش خلاصه سازی)

  • افزایش درک مطلب

  • تقویت املا نویسی