دوره آموزشی تئاتر خیابانی
زیر نظر آقای مهدی صالحیار
(رئیس دفتر تئاتر خیابانی استان)
همراه با تولید اثر نمایشی
این دوره شامل:
ایده پردازی در تئاتر خیابانی
بازیگری در تئاتر خیابانی
کارگردانی تئاتر خیابانی
مخاطب شناسی تئاتر خیابانی خواهد بود.

تبریز-میدان ساعت- ابتدای ارتش جنوبی- جنب بانک پاسارگاد- بن بست فهیمی- پلاک 56- مجتمع آموزشی سینما تئاترشکلک ارک

04135539299

#تبریز#مهدیصالحیار#تئاتر#نمایش#تئاترخیابانی#شکلک#هنر