دوره  جامع گريم تئاتر و سينما
زير نظر استاد سمیه خدادادی
اين دوره شامل :

-شناخت تكنيك هاي گريم در تئاتر و سينما
-متعادل سازي و چهره آرايي
-چهره پردازي
از هنرجويان مستعد در پروژه هاي سينمايي و تئاتر استفاده خواهد شد

حرفه اي آموزش ببينيد حرفه اي پيش رويد.

تبریز-میدان ساعت ابتدای ارتش جنوبی-جنب بانک پاسارگاد-بن بست فهیمی پلاک ۵۶
۰۴۱۳۵۵۳۹۲۹۹
۰۹۹۱۱۷۹۵۳۲۸
#چهره آرایی#گریم#گریمور#آموزش گریم#گریم_تخصصی#چهره