مجتمع آموزشی سینما تئاتر شکلک ارک برگزار می کند
آموزش بازیگری برای کودکان و نوجوانان(نمایش خلاق)
👈بهبود تعاملات و روابط اجتماعی
👈افزایش اعتماد به نفس
👈بالا بردن قدرت بیان
👈پرورش تخیل و به کارگیری آن
👈افزایش روحیه حضور جمعی
👈کشف استعداد بازیگری از طریق بازی های خلاق

تبریز-میدان ساعت-ابتدای ارتش جنوبی جنب بانک پاسارگاد بن بست فهیمی پلاک 56
☎041-35539299
📱09911795328