پروژه ها

لیست اول پروژه ها

اجرای نمایشنامه خوانی قهوه قجری به کارگردانی فاطمه تیموری ( فارغ التحصیل ) اجرای نمایشنامه خوانی رستوران به کارگردانی رامین ریاضی اجرای نمایشنامه خوانی برلین

ادامه مطلب »